SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM TUSITE 30 ME 2023
..................................................................................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha matangi 'oku angi mamalohi mo malohi ange mei he hahake 'oku ne kei kapui e 'otu Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tonga-hahake.
Lahi ke 'alomalie pe pea 'ao'aofia ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to to holo ma'ama'a pe.

KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tokelau-hahake, pea angi malohi ange ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia fakataimi mo ha 'uha tu'u mo to to to holo ki Ha'apai.
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tonga-hahake.
Lahi ke 'alomalie pe pea 'ao'aofia ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to to holo ma'ama'a pe.

KI HE TOENGA E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tokelau-hahake, pea feangi'aki ha ngaahi taimi. Teka e matangi 'o angi mei he tonga-hahake he houa efiafi. Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to to holo.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI: 27C
MA'ULALO TAHA KI HE POONI: 22C
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'OKU KEI TU'U PE HA FAKATOKANGA HAKOHAKO MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA IIKI KE TOKANGA HE OO KI TAHI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO-NIUA:
Angi e matangi mei he hahake mo e tonga-hahake mailetahi 'e 10 -15 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 20 ki he houa ha ngaahi taimi. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 2).

KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA NI:
Angi e matangi mei he hahake moe tokelau-hahake 'i he mailetahi 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 25 ki he houa ha ngaahi taimi. Houhou si'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2-3). Aake mamalohi e peau mei he tonga-hahake (a'u ki he mita 2)
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE POTUTAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi e matangi mei he hahake moe tonga-hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 2-3).

KI HE TOENGA E POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he hahake moe tokelau-hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa. Teka e matangi 'o angi mei he tonga-hahake he houa efiafi. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 2-3).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
TAUMALIE: 3:50PM
MAHATOKA: 9:55PM
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA KI NUKU'ALOFA
TO E LA'A: 6:06PM
HOPO E MAHINA: 2:36PM
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 1:00PM NA'E MILIPA 'E 1017.7 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 83%.
..................................................................................................................................................................................................................
FCD: PK/SI/= CRS: TT/=