SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM TUAPULELULU 29 FEPUELI 2024
..................................................................................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha 'oku nga'unu mei ki Tongatapu mo 'Eua he 'aho ni mei he tonga-hihifo. Ko ha 'ao'aofia, 'uha tu'u mo to pea mo manamana te ne malava ke uesia 'a Tongatapu mo 'Eua he 'aho ni mo 'apongipongi.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e havili mei he hahake mo e tokelau-hahake pea feangi'aki ha ngaahi taimi.
'Alomalie pe pongipongi ni pea 'oku faka'au ke 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi 'a efiafi pea mo ha 'uha tu'u mo to.

KI VAVA'U MO HA'APAI:
Angi iiki e havili mei he tokelau mo e tokelau-hahake, pea feangi'aki ha ngaahi taimi.
Lahi 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to to to holo ki he 'otu Ha'apai.

KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e havili mei he tokelau mo e tokelau-hihifo.
'Ao'aofia e langi ha ngaahi taimi pea mo ha 'uha tu'u mo to. lolo lahi ha ngaahi taimi pea malava ki ai mo ha manamana.
TU'U KI HE FALAITE
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e havili mei he hahake.
'Ao'aofia ha ngaahi taimi pea mo ha 'uha tu'u mo to to to holo.

KI VAVA'U MO HA'APAI:
Angi iiki e havili mei he tokelau moe tokelau-hahake pea feangi'aki ha ngaahi taimi.
'Alomalie pe.

KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e havili mei he tokelau-hihifo pea faka'au ke feangi'aki ki he houa efiafi.
'Ao'aofia e langi ha ngaahi taimi pea mo ha 'uha tu'u mo to. lolo lahi ha ngaahi taimi pea malava ki ai mo ha manamana.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
Ma'olunga taha ki he 'aho ni: 31C
Ma'ulalo tahai ki he pooni: 25C
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO MO E FALE'I TOKANGA KI HE FANGA KI'I VAKA IIKI KI HE POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e havili mei he mo e tokelau mo e tokelau-hihifo mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i ke hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3). Aake mamalohi e peau mei he tokelau-hihifo (a'u ki he mita 3).
'Ikai ke lelei e vakai 'i he ngaahi feitu'u 'oku 'uha lahi mo manamana.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU MO 'EUA:
Angi e havili mei he tokelau mo e tokelau-hihifo mailetahi 'e 10-15 ki he houa pea hiki hake ha ngaahi taimi 'o a'u ki he mailetahi 20 ki he houa ha ngaahi taimi 'a efiafi.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA:
Angi e havili mei he hahake mo e tokelau-hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U MO HA'APAI:
Angi e havili mei he tokelau mo e tokelau-hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa pea feangi'aki 'o a'u ki he mailetahi 'e 10 ki he houa 'i ha ngaahi taimi. Tokamalie e tahi.
TU'U KI HE FALAITE
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e havili mei he tonga mo e tonga-hihifo mailetahi 'e 15-20 ki he houa.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2). Aake mamalohi e peau mei he tokelau-hihifo (a'u ki he mita 2.5).

KI HE POTUTAHI 'O TONGATAPU MO 'EUA:
Angi e havili mei he tokelau-hihifo mailetahi 'e 10-20 ki he houa, pea faka'au ke feangi'aki he houa efiafi 'o a'u ki he mailetahi 10 ki he houa. Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA:
Angi e havili mei he hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).

KI HE POTUTAHI 'O VAVA'U MO HA'APAI:
Angi e havili mei he tokelau mo e tokelau-hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa pea feangi'aki 'o a'u ki he mailetahi 'e 10 ki he houa 'i ha ngaahi taimi. Tokamalie e tahi.
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
TAUMALIE: 10:45AM
MAHATOKA: 5:00PM
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA KI NUKU'ALOFA
HOPO E LA'A: 6:37AM
TO E MAHINA: 10:05AM
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA 'E 1012.4 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 97%.
..................................................................................................................................................................................................................
FCD: VF/SV/= CRS: HT/=