SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM TUAPULELULU 13 SUNE 2024
..................................................................................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha vaivai 'oku 'i he Ongo Niua pea 'oku fakafuofua ke nga'unu ki he toenga 'o e 'otu Tonga ni he 'aho ni mo 'a efiafi. Ko ha 'ao'aofia mo e 'uha tu'u mo to te ne uesia 'a e vahe fonua 'o Vava'u mo e ongo Niua he 'aho ni, pea toenga 'o e 'otu Tonga ki 'a efiafi.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi mamalohi e havili mei he hahake mo e tokelau-hahake pea angi malohi ange ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'ao'aofia pe langi mo ha 'uha tu'u mo to pea malava ke lolo lahi ha ngaahi taimi.

KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi mamalohi e havili mei he tokelau-hahake pea angi malohi ange mo hakohako ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia e langi ha ngaahi taimi pea malava ke 'i ai mo ha 'uha tu'u mo to to to holo pea faka'au ke lolo lahi ha ngaahi taimi tautefito ki he 'otu Ha'apai ki 'a efiafi.
TU'U KI HE FALAITE
KI HE ONGO-NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e havili mei he tokelau mo e tokelau-hahake.
Lahi 'alomalie pe tukukehe ha'ao'aofia fakataimi mo ha 'uha tu'u mo to.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e havili mei he tokelau mo e tokelau-hahake. Faka'au ke teka e havili 'o angi mamalohi mei he tokelauhihifo, angi malohi ange mo hakohako ha ngaahi taimi ki he houa efiafi.
Lahi 'ao'aofia mo 'uho'uha, lololahi ha ngaahi taimi mo manamana tautefito ki he houa efiafi.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
Ma'olunga taha ki he 'aho ni : 28C
Ma'ulalo taha ki he pooni: 22C
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
KO E FAKATOKANGA HAVILI MALOHI FAKATUPU MAUMAU MO E FALE'I TOKANGA KI HE NGAAHI VAKA IIKI NE TUKU ATU KIMU'A KI HE POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU KUO KANISELI ATU IA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE POTUTAHI 'O E ONGO NIUA, VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi e havili mei he hahake mo e tokelau-hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa 'i ha ngaahi taimi. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).

KI HE POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e havili mei he tokelau mo e tokelau-hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5).
TU'U KI HE FALAITE
KI HE POTUTAHI 'O E ONGO NIUA, VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi e havili mei he tokelau mo e tokelau-hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea faka'au ke teka 'o angi mei he tokelau-hihifo ki he houa efiafi ki Tongatapu mo 'Eua. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).

KI HE POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e havili mei he tokelau mo e tokelau-hihifo mailetahi 'e 15-20 ki he houa.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
MAHATOKA: 6:40AM
TAUMALIE: 12:40PM
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA KI NUKU'ALOFA
HOPO E LA'A: 7:15AM
HOPO E MAHINA: 12:15PM
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA 'E 1013.9 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 98%.
..................................................................................................................................................................................................................
FCD: VF/= CRS: UV/=