SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM TUSITE 05 TISEMA 2023
..................................................................................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko e toka'anga matangi 'oku angi mei he hahake mo e tokelau-hahake ki he kotoa e 'otu Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tokelauhahake.
Lahi 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to holo.
Mafana ange mo hauhau e 'ea.
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HA'APAI, VAVA'U MO E ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tokelauhahake.
Lahi 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi.
Mafana ange mo hauhau e 'ea.

KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tokelauhahake.
Lahi 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to ma'ama'a
Mafana ange mo hauhau e 'ea.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI 'APONGIPONGII: 30C
MA'ULALO TAHA KI HE POONI: 25C
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'IKAI HA FAKATOKANGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he tokelau-hahake mailetaha 10-15 ki he houa, pea feangi'aki 'o a'u ki he mailetahi 'e 10 ki he houa 'i ha ngaahi taimi. Tokamalie ke houhousi'i e tahi ( a'u ki he mita 'e 1.5).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU, 'EUA, HA'APAI, VAVA'U MO E ONGO NIUA:
Angi e matangi mei he hahake mailetaha 10-15 ki he houa, pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa 'I ha ngaahi taimi. Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita '
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he tokelau-hahake mailetaha 10-15 ki he houa, pea feangi'aki 'o a'u ki he mailetahi 'e 10 ki he houa 'i ha ngaahi taimi. Tokamalie ke houhousi'i e tahi ( a'u ki he mita 'e 1.5).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU, 'EUA, HA'APAI, VAVA'U MO E ONGO NIUA:
Angi e matangi mei he hahake mailetaha 10-15 ki he houa, pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa 'I ha ngaahi taimi. Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
TAUMALIE: 1:45AM
MAHATOKA: 8:05AM
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA KI NUKU'ALOFA
HOPO E MAHINA: 1:11AM
HOPO E LA'A: 5:50AM
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 7:00PM NA'E MILIPA 'E 1013.8 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 84%.
..................................................................................................................................................................................................................
FCD: TTK/SI= CRS: TT/=