SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM TUAPULELULU 02 FEPUELI 2023
..................................................................................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MO TAFEA KI HE VAHE FONUA 'O VAVA'U MO E ONGO NIUA

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O TONGATAPU MO 'EUA.
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha 'oku ne kei toka mo nga'unu mamalie 'i he 'otu Tonga pea 'e a'u pe ki he faka'osinga 'o e uike ni kae pehe ki he konga ki mu'a 'o e uike kaha'u. Ko ha 'ao'aofia, 'uho'uha mo manamana te ne kei uesia 'a e 'Otu Tonga ni.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he tokelau mo e tokelau-hihifo pea angi malohi ange ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia mo fakapopo'uli e langi ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to mo lolo lahi fakataha pe ki ai mo ha manamana.
Malava ke hoko ha tafea he ngaahi feitu'u 'oku ma'ulalo tupu mei he 'uha lahi.


KI HA'APAI:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tonga-hahake pea angi malohi ange ha ngaahi taimi pea teka 'o angi mei he tokelau-hihifo 'apongipongi.
Lahi ke 'ao'aofia mo 'uho'uha, faka'au ke lolo lahi ha ngaahi taimi pea mo ha manamana.

KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi mamalohi e matangi mei he tonga-hahake pea angi malohi ange mo hakohako ha ngaahi taimi. Pea teka e matangi 'o angi mei he tokelau 'apongipongi.
Lahi 'ao'aofia pea mo ha 'uha tu'u mo to to to holo, faka'au ke lolo lahi ha ngaahi taimi pea mo ha manamana ki 'apongipongi.
TU'U KI HE TOKONAKI
KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he tokelau mo e tokelau-hahake.
'Ao'aofia mo 'uho'uha pea lolo lahi ha ngaahi taimi mo manamana.

KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he tokelau-hihifo pea angi malohi ange ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia mo 'uho'uha pea lolo lahi ha ngaahi taimi mo manamana.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI 'APONGIPONGI: 30C
MA'ULALO TAHA KI HE POONI: 25C
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA IIKI KE TOKANGA HE OO KI TAHI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE POTUTAHI 'O TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he tonga-hahake mailetahi 15-20 ki he houa pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi. Teka e matangi 'o angi mei he faka-tokelau 'apongipongi 'i Tongatapu mo 'Eua.
Houhousi'i ke hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3). Aake mamalohi e peau mei he tonga-hahake (a'u ki he mita 'e 2.5).

KI HE POTUTAHI 'O HA'APAI:
Angi e matangi mei he hahake mo e tonga-hahake mailetahi 10-20 ki he houa pea teka 'o angi mei he tokelau-hihifo 'apongipongi. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2). Aake mamalohi e peau mei he tonga-hahake (a'u ki he mita 'e 2.5).

KI HE POTUTAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi e matangi mei he tokelau mo e tokelau-hihifo mailetahi 10-15 ki he houa pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa ha ngaahi taimi. Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).
TU'U KI HE TOKONAKI
KI HE POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he hahake mo e tonga-hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea hiki 'o a'u ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa 'i ha ngaahi taimi. Hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3). Aake mamalohi e peau mei he tonga-hahake (a'u ki he mita 'e 2.5)

KI HE POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi e matangi mei he tokelau-hihifo mailetahi 'e 15-20 ki he houa.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2). Aake mamalohi e peau mei he tonga-hahake (a'u ki he mita 'e 2.5)


KI HE POTUTAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi e matangi mei he tokelau mo e tokelau-hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
MAHATOKA: 12:00AM (tu'apo pooni)
TAUMALIE: 6:15AM ('apongipongi)
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA KI NUKU'ALOFA
TO E LA'A: 7:25PM
TO E MAHINA: 03:45AM ('a hengihengi)
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 7:00PM NA'E MILIPA 'E 1007.7 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 80%.
..................................................................................................................................................................................................................
FCD: SP/ML/= CRS: HT/=