Kaniseli ‘o e Fakatokanga Peau Kula ki he ngaahi matāfanga ‘o e ‘otu Mu’omu’a ‘i Ha’apai (Nomuka, Mango, Fonoifua), ‘Atataa, ‘Eueiki, Tongatapu mo ‘Eua.
Fika: 02
Taimi tuku atu: 10:00am ‘aho 15 Sanuali 2022

Ne mapuna ha mo’unga afi pea ko hono fua eni:

Taimi ne hoko ai: –

Latitute: 20.54 faka-Tonga, Longitute: 175.38 Faka-Hihifo

Feitu’u: Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai

Kaniseli ‘o e Fakatokanga Peau Kula ki he ngaahi matāfanga ‘o e ‘otu Mu’omu’a ‘i Ha’apai (Nomuka, Mango, Fonoifua), ‘Atataa, ‘Eueiki, Tongatapu mo ‘Eua.

(Ko e Fakatokanga kotoa pe ‘oku tuku atu mei he Va’a Vakai Matangi ‘a Tonga ko e totonu ia ‘o e Fakatokanga ki Tonga)

‘Oku kaniseli atu heni ‘a e fakatokanga peau kula ki he ngaahi matafanga ‘o e ‘otu Mu’omu’a ‘i Ha’apai (Nomuka, Mango, Fonoifua), ‘Atataa, ‘Eueiki, Tongatapu mo ‘Eua.

Fakatatau ki he ngaahi lipooti kuo ma’u mei he me’afua tahi ‘i Nuku’alofa, ‘oku ha mahino mai ‘a e holo e ma’olunga ‘o e fetoo’aki ‘a e tahi ki he’ene anga maheni. Ko e ma’olunga ‘o e fetoo’aki ‘o e tahi ‘i he me’afua tahi ‘i Nuku’alofa ne a’u pe hono ma’olunga ‘o ‘i lalo pe ‘i he senitimita ‘e 10 ‘i he houa ‘e 6 ne toki ‘osi.

Koia ai, ‘oku makatu’unga mei ai ‘a hono kaniseli atu ‘a e fakatokanga peau kula ki he ngaahi matafanga ‘o e ‘otu Mu’omu’a ‘i Ha’apai (Nomuka, Mango, Fonoifua), ‘Atataa, ‘Eueiki, Tongatapu mo ‘Eua.

Fakatokanga’i ange pe tetau kei hokohoko atu pe mo e fetaafeaki ‘a e ‘au ‘i he ngaahi hakau ‘i he houa ‘e 24 ki he 48 ka hoko mai ki he ngaahi matafanga ni.

Ko e fakamatala faka’osi eni ki he fakatokanga peau kula ki he ngaahi mataafanga ‘o e ‘otu Mu’omu’a ‘i Ha’apai (Nomuka, Mango, Fonoifua), ‘Atataa, ‘Eueiki, Tongatapu mo ‘Eua.

Cancellation of Tsunami Marine Warning for the ‘otu Mu’omu’a in Ha’apai (Nomuka, Mango, Fonoifua), ‘Atataa, ‘Eueiki, Tongatapu mo ‘Eua coastal areas and waters.
No: 02
Issued at 10:00am on 15 January 2022

A volcanic eruption has occurred with these parameters:

Origin time: –

Coordinates: Lat: 20.54S Lon: 175.38W

Location: Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai

Cancellation of Tsunami Marine Warning for the ‘otu Mu’omu’a in Ha’apai (Nomuka, Mango, Fonoifua), ‘Atataa, ‘Eueiki, Tongatapu mo ‘Eua coastal areas and waters.

(Only Warnings issued by the Tonga Meteorological Service represent the official warning status for Tonga)

The tsunami marine warning previously inforced for the ‘otu Mu’omu’a in Ha’apai (Nomuka, Mango, Fonoifua), ‘Atataa, ‘Eueiki, Tongatapu mo ‘Eua coastal areas and waters are now CANCELLED.

Based on the observation data recorded from the tide gauge at Nuku’alofa, it indicated that the state of the sea level is back to normal. The fluctuation of the sea level recorded in the tide gauge at Nuku’alofa was below 10cm over the past 6 hours.

Therefore, the tsunami marine warning previously inforced for the ‘Otu Mu’omu’a in Ha’apai (Nomuka, Mango, Fonoifua), ‘Atataa, ‘Eueiki, Tongatapu mo ‘Eua coastal areas and waters are now cancelled.

However, ocean currents around these reefs may be strong and erratic in the next 24 to 48 hours and special caution should be exercised

This will be the last bulletin issued from Fua’amotu Tsunami Warning Center for the ‘Otu Mu’omu’a in Ha’apai (Nomuka, Mango, Fonoifua), ‘Atataa, ‘Eueiki, Tongatapu mo ‘Eua.

NEOC Status:

The National Emergency Operation Centre (NEOC) is activated and remains on standby.

Normal NEOC contact details apply:

General Enquiries: (676) 26340

Issued by:

Message authorized by the Tonga Meteorological Service

General Enquiries: (676) 74 00062 or (676) 35 009

Duty Officer: GV/VF/NH/TT

End of message