SENITA FAKAMATALA’EA ‘A TONGA ‘I FUA’AMOTU
FAKAMATALA’EA ‘I HONO TUKUATU ‘IHE TAIMI 01:00PM PULELULU 28 OKATOPA 2020
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
‘OKU KEI TU’U PE HA FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE NGAAHI VAHEFONUA ‘O VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU MO ‘EUA.

TU’UNGA ‘O E ‘EA
Ko ha matangi ‘oku angi malohiange mo hakohako mei he Tonga-Hahake ‘oku ne kapui e ‘Otu-Tonga.

FAKAMATALA’EA KI HE TU’APO ‘APONGIPONGI KI HE ‘OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga-Hahake pea angi mamalohi ange ha ngaahi taimi.
‘Alomalie pe tukukehe ha ‘ao’aofia ‘i ha ngaahi taimi pea mo ha ‘uho’uha tu’u mo to fakafeitu’u.

KI VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Tonga-Hahake, pea hakohako ‘i ha ngaahi taimi.
‘Alomalie pe tukukehe ha ‘ao’aofia ‘i ha ngaahi taimi pea mo ha ‘uho’uha tu’u mo to to to holo.

TU’U KI HE FALAITE
KI HE KOTOA E ‘OTU-TONGA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake pea hakohako ‘I ha ngaahi taimi.
‘Alomalie pe tukukehe ha ‘ao’aofia ‘I ha ngaahi taimi mo ha ‘uho’uha tu’u mo to ‘I ha ngaahi feitu’u.

KO E FUA E MAFANA KI NUKU’ALOFA
MA’OLUNGA TAHA KI ‘AHO NI : 26C
MA’OLALO TAHA KI HE POONI : 21C

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FAKAMATALA’EA KI TAHI

FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
‘OKU KEI TU’U PE HA FAKATOKANGA HAKOHAKO MO E FALE’I KE TOKANGA ANGE NGAAHI VAKA IIKI ‘I HE POTUTAHI MATAAFANGA ‘O VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU

FAKAMATALA’EA KI HE TU’APO ‘APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI ‘O E ‘OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI ‘O E ONGO-NIUA:
Angi e matangi mei he Tonga-Hahake mailetahi ‘e 15-20 ki he houa
Houhousi’i e tahi (a’u ki he mita ‘e 2.5).

KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI ‘O E ‘OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga-Hahake mailetahi ‘e 15-20 ki he houa, pea hiki ‘o a’u kihe mailetahi 25 ki he houa.
Houhousi’i ke hou e tahi (a’u ki he mita ‘e 3).

TU’U KI HE FALAITE
KI HE NGAAHI POTUTAHI ‘O E ONGO-NIUA:
Angi e matangi mei he Tonga-Hahake mailetahi ‘e 15-20 ki he houa, pea hiki hake ‘o a’u ki he mailetahi ‘e 25 ki he houa
Houhousi’i e tahi (a’u ki he mita ‘e 2).

KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI ‘O E ‘OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga-Hahake mailetahi ‘e 15-20 ki he houa, pea hiki ‘o a’u kihe mailetahi 25 ki he houa.
Houhousi’i ke hou e tahi (a’u ki he mita ‘e 3).

TAIMI HU’A MO E MAMAHA E TAHI
TAUMALIE : 05:45PM
MAHATOKA : 11:55PM

TAIMI TO MO E HOPO E LA’A MO E MAHINA
HOPO E MAHINA : 04:00PM
TO E LA’A : 06:49PM

KO E FUA E PALOMETA ‘I HE MALA’E VAKAPUNA FUA’AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA’E MILIPA E 1016.5 PEA KO E HAUHAU ‘O E ‘EA NA’E PESETI ‘E 74%.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FCD: ML/SP/= CRS: FL/=